Ekskluzivni distributerski ugovori

U izboru poslovnih partnera i dobavljača osnovni nam je kriterij iznimna kvaliteta, kliničkim studijama potvrđena djelotvornost i međunarodno priznatim certifikatima dokazana sigurnost i standardiziranost proizvoda.

Na osnovu naših izvrsnih prodajnih rezultata u Hrvatskoj potpisali smo 2015.g ekskluzivni distributorski ugovor za, u svijetu najprodavaniji 100% prirodni kompleks kurkumina i eteričnog ulja kurkume, kurkumin BCM-95, Natural Fitoflex i Elagin Forte za Hrvatsku, Sloveniju i Srbiju, sa tvrtkom Arjuna Natural Extracts Ltd.

Arjuna Natural Extracts Ltd. je vodeći indijski proizvođač i izvoznik standardiziranih botaničkih ekstrakata za farmaceutsku i industriju dodataka prehrani. Tvrtka je osnovana 1989. godine, posluje s kupcima u oko 40 zemalja i ima blizu 50 međunarodnih patenata, od kojih je većina komercijalizirana na globalnoj razini. Tvrtka ima istraživanje i razvoj vezan uz međunarodna sveučilišta iz Australije, SAD-a i Japana.

Vrlo napredna jedinica za istraživanje i razvoj u Arjuni je kompletna istraživačka ustanova za fitokemiju, farmakokinetiku, formulaciju, razvoj i pretkliničke studije. Arjunin je vrhunski laboratorij odobren za in-house istraživanja od strane Ministarstva znanosti i tehnologije vlade Indije.

Laboratorijska postrojenja opremljena su s mnogim suvremenim instrumentima i opremom kao što je GC-MS za provjeru prisutnosti pesticida. Glavno prostrojenje GC precizno analizira tragove zaostalih otapala kako bi se zadovoljile stroge specifikacije. Arjuna koristi induktivno spregnutu plazma spektrometriju (ICP-MS) otkad je uvedena komercijalno. Osoblje laboratorija i znanstvenici osposobljeni su za korištenje ove opreme i mogu otkriti tragove bilo kojeg metala. Arjuna koristi i drugu sofisticiranu opremu za testiranje kao što je HPTLC (Camag, Swiss) za potpunu analizu složene molekule. Arjunin proizvodni procesi i proizvodi zadovoljavaju propise vezane uz tržišta širom svijeta.

Arjuna je u potpunosti opremljen kako bi se zadovoljili izazovi novih strogih standarda koje je EU postavila izmjenama "Uredbe o onečišćivačima" EC / 1881/2006 s obzirom na PAH.

Arjuna ima ukupno 37.200 m2 proizvodnih površina, a četiri proizvodna postrojenja za biljne ekstrakte ispunjavaju sve međunarodne standarde. Arjuna je certificirana prema standardu  ISO 22000 (HACCP) i GMP (dobra proizvođačka praksa) za hranu koju je odredila Codex Alimentarius komisija.

Video prezentacija tvrtke Arjuna Natural Extracts: http://www.arjunanatural.com/about.html

PROIZVODI KOJIMA MOŽETE VJEROVATI

Naši proizvodi se analiziraju u suvremenim laboratorijima, s visoko obučenim znanstvenim osobljem, korištenjem snažne analitičke opreme. Proizvođač je ovlašeten i međunarodno priznati po ISO22000 standardu kvalitete i sustavu upravljanja sigurnošću hrane (HACCP), i međunarodno certificirani proizvođač  koji slijedi odredbe dobre proizvođačke prakse (GMP) prema standardu hrane za hranu koju je odredila Codex Alimentarius komisija.

Sigurnost proizvoda je u skladu s propisima EU

Kemikalije koje su prisutne u okolišu mogu biti prisutne u sirovinama koje se koriste za proizvodnju dodataka prehrani. Otkrivanje štetnih ili upitnih kemikalija u sastojcima za ljudsku potrošnju mora se smatrati pitanjem javnog zdravlja. Uredba EU-a o onečišćivačima temelji se na sprječavanju i upravljanju takvim rizicima.

Proizvodna linija Safepure koju koristi proizvođač naših dodataka prehrani  zadovoljava zahtjeve propisane Uredbom EU o onečišćvačima.

Proizvodi su u skladu s ograničenjima EU koje je odredilo regulatorno tijelo za PAH, teške metale, aflatoksine, ostatke pesticida i ostatake otapala.

Točno određivanje prisutnosti kontaminanata vrši suvremenim instrumentima kao što su LCMS-MS, GCMS, ICP-MS, HPLTLC i HPLC.

  • Policiklički aromatski ugljikovodici

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) su organski zagađivači okoliša koji se pojavljuju u mnogim sastojcima biljnog podrijetla u vrlo niskim koncentracijama

PAH nastaju osobito tijekom nepotpunog sagorijevanja organskih materijala. Oni su topljivi u mastima, ne isparavaju i nastaju od ispušnih plinova iz motornih vozila, peći za ugljen i peći na mineralna ulja.

Kontaminacija biljnih ulja s PAH-om može nastati uslijed kontakta sjemena s dimom  koji nastaje tijekom procesa sušenja.

Dugoročni učinci izloženosti PAH  mogu uključivati ​​katarakte, oštećenje bubrega,  jetre i žuči. Dugotrajno izlaganje niskim razinama nekih PAH-a može uzrokovati rak. Radnici koji su izloženi smjesama PAH-a i drugih spojeva imaju povećan rizik od raka kože, pluća, mokraćnog mjehura i gastrointestinalnih karcinoma.

U proizvodnom procesu naših dodataka prehrani prate se razine PAH pomoću vrlo osjetljivih testova koji mogu otkriti te otrovne materijale.

  • Teški metali

Pokazalo se da je trovanje teškim metalima kod  ljudi  posljedica dugotrajne ili visoke izloženosti zagađivačima koji su uobičajeni u okolišu, uključujući zrak, vodu, hranu i brojne potrošačke proizvode.

Olovo, arsen i kadmij su prisutni u okolišu, uključujući vodu, zrak, tlo i hranu, ili kao prirodne tvari ili kao rezultat onečišćenja zbog ljudske aktivnosti. Svaki je povezan s negativnim učincima na zdravlje kada se konzumira u visokim razinama, kao što su rak i / ili razvoj djece.

Ograničenja EU primjenjuju se na razine elemenata u tragovima (teški metali) u biljnim sirovinama i sastojcima dodataka prehrani. Proizvodđač SANGREEN dodataka prehrani koristi napredne instrumente kao što je ICP-MS (induktivno spregnuta plazma-masena spektrometrija) za otkrivanje prisutnosti teških metala.

  • Aflatoksini

Aflatoksine sintetizira ograničeni broj sojeva plijesni iz rodova Aspergillus , Penicillium i Fusarium. Predstavljaju smjesu kemijski srodnih spojeva među kojima su najvažniji predstavnici aflatoksini B1, B2, G1, G2, M1 i M2

Uvjeti povećanja vjerojatnosti akutne aflatoksikoze kod ljudi uključuju uvjete iz okoliša koji pogoduju razvoju gljivica tj. plijesni u usjevima i proizvodima te nedostatak regulatornih sustava za praćenje i kontrolu aflatoksina.

Aflatoksini su genotoksični karcinogeni. Za ovu vrstu karcinogena općenito se smatra da nema prag doze ispod kojega ne bi došlo do stvaranja tumora. Drugim riječima, samo nula razina izloženosti neće imati nikakvih rizika.

Aflatoksin B1 nalazi se na popisu tvari koje su  karcinogene za ljude. To podupiru brojne epidemiološke studije koje su pokazale pozitivnu povezanost između aflatoksina i raka jetre.

U našim dodacima prehrani razina aflatoksina je točno određena korištenjem vezane tehnika tekućinske kromatografije spregnute s masenom spektrometrijom ( LC-MS/MS).

  • Ostaci pesticida

Ostaci pesticida su svaka tvar ili mješavina tvari u hrani za čovjeka ili životinje koje proizlaze iz uporabe pesticida i uključuje sve specificirane derivate, kao što su proizvodi razgradnje i pretvorbe, metaboliti, produkti reakcije i nečistoće za koje se smatra da imaju toksikološki značaj.

Pesticidi su kemikalije koje se koriste u poljoprivredi za zaštitu usjeva od kukaca, gljivica, korova i drugih štetnika. Ostaci pesticida u hrani koju jedemo moraju biti visoko regulirani. Da li ostaci pesticida povećavaju rizik od razvoja raka?  Smatra se da su ostaci pesticida jedan od mnogih razloga povećane stope nastanka karcinoma.

Već dugi niz godina provodimo ispitivanje ostataka pesticida, osiguravajući sastojke bez ostataka pesticida u svakoj fazi proizvodnog procesa. Naše iskustvo je takvo da znamo točno što tražiti u pojedinoj sirovini i odabrati odgovarajući režim testiranja za to. Prisutnost elemenata u tragovima točno se određuje pomoću plinska kromatografija spregnuta sa masenom spektrometrijom (GCMS)

  • Ostaci otapala

Preostala otapala ovdje su definirana kao organske hlapive kemikalije koje se rabe ili nastaju u proizvodnji tvari ili ekscipijenata, ili u pripremi lijekova. Sva preostala otapala trebaju biti uklonjena u onoj mjeri u kojoj je to moguće kako bi se zadovoljile specifikacije proizvoda, dobre proizvođačke prakse ili drugih zahtjeva koji se odnose na kvalitetu

Vodimo brigu da se u našim proizvodima ne nalaze ostaci otapala, za njihovo precizno utvrđivanje koristimo plinsku kromatografiju (GC).