Kurkumin + Boswellia za artritis Objavljeno: 05. 04. 2017 - 2:32

NATURAL FITOFLEX 500 mg
BCM-95 kurkumin + Boswellia serrata 10% AKBA

VISKO DOZIRANI SASTOJCI KLINIČKIM STUDIJAMA POTVRĐENOG DJELOVANJA

250 mg kurkumin BCM-95

Kurkumin BCM-95 nije samo ekstrakt kurkume s 7 puta većom apsorpcijom već jedinstvena formulacija koja sadrži i eterično ulje kurkume ar-Turmerone . Ar-Tumerone djeluje na povećanje broja živčanih matičnih stanica te može blokirati aktivaciju neuroupalnih stanica mikroglije čime djeluje na neurodegenerativne bolesti mozga.

250 mg AKBA 10 ekstrakt indijskog tamjana

Ekstrakt indijskog tamjana standardiziran je na 10% AKBA (alfa-keto-tamjanska kiselina) i na manje od 5% β bosvelične kiseline. Udio β bosvelične kiseline u drugim ekstraktima je oko 20% a ona u biti ima pro-upalna svojstva. Smanjivanjem β bosvelične kiseline na manje od 5% udvostučuje se protuupalno djelovanje ekstrakta boswelle serrate.

Natural Fitoflex je dva u jedan proizvod jer u jednoj kapsuli sadrži 250 mg najsnažnijeg kurkumina BCM-95 što je je jednako djelovanju 3 kapsule od 500 mg standardnog 95% ekstrakta kurkume i 250 mg ekstrakta indijskog tamjana sa dvostruko jačim protuupalnim djelovanjem.

Način primjene: 1 kapsula 2 puta dnevno nakon obroka, najbolje nakon ručka i večere.

OSTEOARTRITIS

Kizhakkedath R.

Clinical evaluation of a formulation containing Curcuma longa and Boswellia serrata extracts in the management of knee osteoarthritis

Formulacija BCM&BS - kurkumin BCM-95 i ekstrakt Boswellie serrate procjenjivana je u djelovanju i sigurnosti kod pacijenata sa osteoartritisom i izravno uspoređivana sa COX-2 inhibitiorom lijekom trgovačkog naziva Celecoxib. U studiji je sudjelovalo 30 ispitanika sa osteoartiritisom koljena. Sigurnost uzimanja BCM&BS procjenjena je mjerenjem biokemijskih parametara u serumu, hematoloških parametara te i analizom urina. Svi su ispitanici dobro podnosili kapsule i nisu zabilježene nikakve neželjene nusupojave.

Formulacija kurkumina BCM-95 i ekstrakta boswellie serrate od 500 mg administrirana dva puta dnevno pokazala je klinički i statistički veće poboljšanje u ocjeni boli i fizičke funkcije kod pacijenata oboljelih od osteoartritisaod administriranja celecoxiba od 100 mg dva puta dnevno.

 Kurkumin BCM-95 i boswellia serrata formulacija sigurna je te nema nuspojava povezanih sa NSAID lijekovima kao što su čirevi na želucu, srčani problem i gastrointestinalno krvarenje.

KurkuminREUMATOIDNI ARTRITIS

Chandran B, Goel A.

A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis.

Četrdeset pet subjekta podjeljna su u tri skupine, BCM-95 kurkumin (500 mg) u jednoj skupini nesteroidni antiupalni lijek (Voltaren 50 mg) u drugoj i njihovu kombinaciju u trećoj skupini. Primarne i sekundarne mjerne točke bile su sniženje (DAS) 28 visine i ACR visine, parametara za procjenu stanja vezanih na zdravlje zglobova. Subjekti u sve tri skupine iskazali su statistički značajne promjene u visini DAS. BCM-95 skupina pokazala je najviši postotak poboljšanja u ukupnoj DAS i ACR visini (ACR 20, 50 i 70), rezultati su bili značajno bolji od nih u skupini nesteroidnog protuupalnog lijeka.Kurkumin BCM-95 se uz to pokazao sigurnim za uporabu i bez neželjnih nuspojava.

KRONIČNA BOLEST BUBREGA

Moreillon JJ1, Bowden RG, Deike E, Griggs J, Wilson R, Shelmadine B, Cooke M, Beaujean A.  The use of an anti-inflammatory supplement in patients with chronic kidney disease.

Kronične bolesti bubrega (CKD) karakterizirana je kontinuiranim smanjenjem bubrežne funkcije, pacijenti imaju povećanu upalu i smanjeni antioksidativni kapacitet. Cilj ovog istraživanja bio je procijeniti učinke biljnog dodatka kurkumina i boswellie serrate na sistemsku upalu i antioksidacijski status kod bolesnika koji nsu na dijalizi. Šesnaest bolesnika s CKD (56,0 ± 16,0 god, 171,4 ± 11,9 cm, 99,3 ± 20,2 kg) su nasumično odabrana za primanje kurkuma longa i Boswellia serrata ili placeba. Zaključak studije je bio da su Kurkumin i Boswellia serrata su sigurni i da se dobro podnose te da pomažau u snižavanju razine upalnih citokina.

Boswellia serrata ekstraktCHRONOVA BOLEST

Gerhardt H1, Seifert F, Buvari P, Vogelsang H, Repges R.      

Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15

Klinička studija sa 102 pacijenta usporedila je djelovanje ekstrakta boswellie serrate sa mesalazinom.

U skupini boswellia serrata ekstrakt bila su 44, a u skupini koja je dobivala mesalazin 39 pacijenta.Mjerena je promjena indexa aktivnosti Crohnove bolesti (CDAI) Kao primarni ishod mjeri promjenu indeksa aktivnosti Crohnove bolesti (CDAI) između stanja na početki i na kraju terapije

CDAI između statusa upisa i završetka terapije nakon tretmana s H15 smanjen je za 90, a nakon terapije mesalazin za 53 bodova.

Utvrđeno je da terapija ekstraktom boswellie serrate jednako uspješana kao terapija lijekom na recept. S obzirom na potvrđenu sigurnost i učinkovitost Boswellia serrata ekstrakta zaključeno je da je bolji od mesalazina u smislu procjene koristi i rizika.

Još neka znanstvenim studijama potkrepljena djelovanja ekstrakta boswellie serrate i ekstrakta boswellie serrate + kurkumin su vezana na: kolorektalni rak, ulcerozni colitis i bronhijalnu astmu.

NAPOMENA:

* Ovaj sadržaj nema namjeru dijagnosticiranja ili liječenja bolest već prenosi informacije obajavljene u prestižnim znanstvenim publikacijama i časopisima i služi isključivo u informativne svrhe. Sastojci proizvoda i sam proizvod nema od strane EFSA odobrene zdravstvene tvrdnje . Ništa od napisanog ne predstavlja niti se treba shvatiti kao zdravstveni savjet.

REFERENCES:

 1. Kizhakkedath R. Clinical evaluation of a formulation containing Curcuma longa and Boswellia serrata extracts in the management of knee osteoarthritis. Mol Med Rep. 2013;8:1542–8. PMID: 24002213 [PubMed]
 2. Chandran B, Goel A.   A randomized, pilot study to assess the efficacy and safety of curcumin in patients with active rheumatoid arthritis. Phytother Res. 2012 PMID:  22407780 [PubMed]
 3. Kimmatkar N, Thawani V, Hingorani L, Khiyani R. Efficacy and tolerability of Boswellia serrata extract in treatment of osteoarthritis of knee-a randomized double blind placebo controlled trial. Phytomedicine. 2003;10:3–7. PMID: 12622457 [PubMed]
 4. Toden S, Okugawa Y, Buhrmann C, Nattamai D, Anguiano E, Baldwin N, Shakibaei M, Boland CR, Goel A. Novel evidence for curcumin and boswellic acid induced chemoprevention through regulation of miR-34a and miR-27a in colorectal cancer. Cancer Prev Res (Phila). 2015 Feb 23. PMID: 25712055 [PubMed]
 5. A randomized, double blind, placebo controlled, cross over study to evaluate the analgesic activity of Boswellia serrata in healthy volunteers using mechanical pain model K. Prabhavathi, U. Shobha Jagdish Chandra, Radhika Soanker, and P. Usha Rani, PMID: 25298573 [PubMed]
 6. Henrotin Y,   Clutterbuck AL, Allaway D, et al. Biological actions of curcumin on articular chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Feb;18(2):141-9. PMID: 19836480 [PubMed]
 7. Moreillon JJ1, Bowden RG, Deike E, Griggs J, Wilson R, Shelmadine B, Cooke M, Beaujean A.The use of an anti-inflammatory supplement in patients with chronic kidney disease. PMID: 23828329 [PubMed]
 8. Sharma RA, McLelland HR, Hill KA, et al. Pharmacodynamic and pharmacokinetic study of oral Curcuma extract in patients with colorectal cancer. Clin Cancer Res. 2001 Jul;7(7):1894-900. PMID:11448902 [PubMed ]
 9. Co-analgesic therapy for arthroscopic supraspinatus tendon repair pain using a dietary supplement containing Boswellia serrata and Curcuma longa: a prospective randomized placebo-controlled study.Merolla G1,2, Dellabiancia F3, Ingardia A4, Paladini   P5,Porcellini G5. PMID: 25957549 [PubMed ]
 10. Gupta PK, Samarakoon SM, Chandola HM, Ravishankar B. Clinical evaluation of Boswellia serrata (Shallaki) resin in the management of Sandhivata (osteoarthritis) Ayu. 2011;32:478–82. PMID: 22661840[PubMed ]
 11. Therapy of active Crohn disease with Boswellia serrata extract H 15] Gerhardt   H1, Seifert F, Buvari P, Vogelsang H, Repges R. PMID: 11215357 [PubMed]
 12. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Gupta I1, Parihar A, Malhotra P, Singh GB, Lüdtke R, Safayhi H, Ammon HP. PMID: 9049593[PubMed]
 13. Sailer ER, Subramanian LR, Rall B, Hoernlein RF, Ammon HP and Safayhi H: Acetyl-11-keto-beta-boswellic acid (AKBA): structure requirements for binding and 5-lipoxygenase inhibitory activity. Br J Pharmacol. 117:615–618. 1996. PMID: 8646405 [PubMed ]
 14. Gupta I, Gupta V, Parihar A, et al: Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with bronchial asthma: results of a double-blind, placebo-controlled, 6-week clinical study. Eur J Med Res. 3:511–514. 1998.PMID: 9810030[PubMed ]
 15. Sander O, Herborn G and Rau R: Is H15 (resin extract of Boswellia serrata, ‘incense’) a useful supplement to establish drug therapy of chronic polyarthritis? Results of a double-blind pilot study. Z Rheumatol. 57:11–16.1998. PMID: 9566100[PubMed ]
 16. Advances in clinical study of curcumin.Yang C1, Su X, Liu A, Zhang L, Yu A, Xi Y, Zhai G. PMID: 23116307 [PubMed ]
 17. Goldring MB, Otero M. Inflammation in osteoarthritis. Curr Opin Rheumatol. 2011 Sep;23(5):471-8. PMID:  21788902 [PubMed ]
 18. Henrotin Y, Clutterbuck AL, Allaway D, et al. Biological actions of curcumin on articular chondrocytes. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Feb;18(2):141-9. PMID: 19836480[PubMed ]
 19. Shakibaei M, John T, Schulze-Tanzil G, Lehmann I, Mobasheri A. Suppression of NF-kappaB activation by curcumin leads to inhibition of expression of cyclo-oxygenase-2 and matrix metalloproteinase-9 in human articular chondrocytes: Implications for the treatment of osteoarthritis. Biochem Pharmacol.  2007 May 1;73(9):1434-45. PMID: 17291458 [PubMed ]
 20. Garcea G, Berry DP, Jones DJ, et al. Consumption of the putative chemopreventive agent curcumin by cancer patients: assessment of curcumin levels in the colorectum and their pharmacodynamic consequences. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 Jan;14(1):120-5. PMID: 15668484[PubMed ]
 21. Safayhi H, Mack T, Sabieraj J, Anazodo MI, Subramanian LR and Ammon HP: Boswellic acids: novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. J Pharmacol Exp Ther. 261:1143–1146. 1992.PMID: 1602379[PubMed ]
 22. Yan G, Graham K, Lanza-Jacoby S. Curcumin enhances the anticancer effects of trichostatin a in breast cancer cells. Mol Carcinog. 2012 Jan 30. PMID: 22290509[PubMed   ]
 23. Sailer ER, Schweizer S, Boden SE, Ammon HP and Safayhi H: Characterization of an acetyl-11-keto-beta-boswellic acid and arachidonate-binding regulatory site of 5-lipoxygenase using photoaffinity labeling. Eur J Biochem. 256:364–368. 1998. PMID: 9760176[PubMed ]
PODIJELITE OVO
  O proizvodima - Sve