Ultra strong Kurkumin BCM-95 u znanstvenim radovima Objavljeno: 05. 04. 2017 - 4:03

KURKUMIN BCM-95 ZNANSTVENI RADOVI

KURKUMIN BCM-95 bio je subjekt 13 znanstvenih radova od kojih se 8 odnosi na klinička ispitivanja.

Alzheimerova bolest i podrška kongnitivnim funkcijama

 • Medical Journal - Journal of Psychopharmacology
 • Year - 2008; 28(1):110-114
 • Authors - Baum, et al.

Američka agenicija za hranu i lijekove FDA odobrila je 12/2014. patent za upotrebu BCM-95 kurkumina za liječenje Alzheimerove bolesti. Podloga za donošenje odluke bila je između ostalih i ova studija iz 2008.g

Trideset četiri ispitanika sa progresivnim smanjivanjem pamćenja i ostalih kongnitivnih funkcija sudjelovalo je u 6 mjesčnoj placebom kontroliranoj studiji. Dobivali su 1 g ( 2 kapsule od 500 mg) BCM-95 kurkumina, placebo ili 4 g standardnog ekstrakta s 95% kurkuminoida. Ispitanici koji su uzimali BCM-95 imali su višu razinu kurkuminoida u krvi, višu razinu vitamina E i višu razimu serumskog beta amiloida čiji porast odražava sposobnost kurkumina da razgradi beta-amiloidne nakupine u mozgu.

Depresija i stres

 • Medical Journal - Phytotherapy Research
 • Year -  2014; 28:579-585
 • Authors - Sanmukhani, et al.

Klinička placebom kontrolirana studija sa 60 ispitanika ocjenjivala je učinak kurkumina kod stanja teške depresije.

Zaključak je bio da BCM-95 kurkumin u većim dozama (2x 500mg/dnevno) ima iste učinke kao lijek fluoksetin (generički oblik Prozaca )uz prednost u činjenici da nema nikakvih štetnih nuspojava.

 • Medical Journal - Acta Pol Pharm
 • Year - 2011; 68(5): 769-75
 • Authors - Sanmukhani, et al

U ovom istraživanju analizirao se utjecaj kurkumina BCM-95 na moduliranje raspoloženja. Smatra se da njegovo djelovanje na moduliranje raspoloženja može biti posljedica povećanja serotonina, noradrenalina i dopamina u mozgu. Zaključeno je da Kurkumin BCM-95 može biti koristan modulator raspoloženja, posebno u slučajevima koji reagiraju na lijekove koji imaju mješovite učinke na razine serotonina i kateholamina u mozgu.

Zdravlje zglobova

 • Medical Journal - Molecular Medicine Reports
 • Year - 2011; 8(5):1542-8
 • Authors - Kizhakkedath, et al.

Formulacija ekstrakta Curcuma longa ( BCM-95) i Boswella serata procjenjivana je u sigurnosti i djelovanju i izravno uspoređivana sa COX-2 inhibitorom. Od ukupno 54 subjekta izabrano je njih 30, 28 ih je završilo studiju. Ispitanicu su dobro podnjeli tretman bez pojave nusposljedica. Formulacija od 500 mg davana dva puta dnevno bila je uspješnija od COX-2 koji je davan dva puta dnevno u dozi od 100 mg.

 • Medical Journal - Phytotherapy Research
 • Year - 2012; 26(11):1719-25
 • Authors - Chandran, et al.

Klinička studija procjenjivala je sigurnost i djelotvornost samog kurkumina i kurkumina u kombinaciji sa NSAID-om. Četrdeset pet subjekta podjeljna su u tri skupine, BCM-95 kurkumin (500 mg) u jednoj skupini NSAID (50 mg) u drugoj i njihovu kombinaciju u trećoj skupini. Primarne i sekundarne mjerne točke bile su sniženje (DAS) 28 visine i ACR visine, parametara za procjenu stanja vezanih na zdravlje zglobova. Subjekti u sve tri skupine iskazali su statistički značajne promjene u visini DAS. BCM-95 skupina pokazala je najviši postotak poboljšanja u ukupnoj DAS i ACR visini (ACR 20, 50 i 70), rezultati su bili značajno bolji od nih u skupini NSAID. Kurkumin se uz to pokazao sigurnim za uporabu i bez neželjnih nuspojava.

Podrška urinarnom zdravlju

 • Medical Journal - Cancer Science Therapy
 • Year - 2013; 5(10): 320-324
 • Authors - Hejazi, et al.

Cilj studije bio je utvrditi protektivnu ulogu kurkumina kod terapije zračenjem. Subjekti su nasumično podijeljeni u skupinu kurkumina u kojoj su dobivali 3 g/d kurkumina (6x 500 mg kapsula BCM-95 n=20) i placebo grupu (n=20). Prije početka studije nije bilo razlike između kurkumin skupine i placebo skupine u urinarnim, i probavnim simptomima i seksulanim aktivnostima. Nakon 20 tjedana utvrđena je značajna razlika u urinarnim smptomima između grupa (p=0.011), subjekti u kurkumin skupini imali su značajno blaže simptome u usporedbi s placebo grupom. U ostalim domenama nije uočena nikakva značajna razlika. Zaključak je da kurkumin može ublažiti urinarne tegobe izazvane zračenjem.

Protuupalno djelovanje

 • Medical Journal - British Journal Nutrition
 • Year - 2011; 106(Suppl1):S198-201
 • Authors - Leray, et al.

Jedan od poremećaja koji prati pretilosti je nizak stupanj upalnog procesa. Studija je utvrdila da kurkumin BCM-95 ima pozitivne učinke na rad jetre i može poboljšati pretilošću izazvano upalno stanje.

 • Medical Journal - Journal of Equine Vet Science
 • Year - 2012; 32(12):805-815
 • Authors - Horohov, et al.

Studija je ispitivala utjecaj dodataka prehrani koj je sadržavao BCM-95®, BosPure, HydroQSorb, Glycocarn and d-Ribose na smanjenje upalnog procesa nakon treninga kod trkaćih konja. Utvrđeno je značajno smanjenje proupalnih citokina prije i nakon vježbanja.

Stupanj i širina apsorpcije

 • Medical Journa - Ind Journal of Pharmaceutical Science
 • Year - 2008; 70(4):445-449
 • Authors - Antony, et al.

Uzorci krvne plazme ispitanika analizirani su kako bi se utvrdila koncentracija kurkumina. Rezultati su jasno pokazali da se BCM-95 brzo apsorbira iz probavnog sustava, čime više ljekovitih spojeva cirkulira tijelom kroz krvotok te je njihovo djelovanje duže, jače i učinkovitije. U studiji je zaključeno da BCM-95 u krvotok isporučuje 6.93 puta više kurkumina od standardnog 95% ekstrakata i 6.37 puta više kurkumina od kurkume sa piperinom.

 • Medical Journal - Journal of Functional Foods
 • Year - 2010; 2(1):60-65
 • Authors - Sishu, et al.

Studija je utvrdila bolji stupanj i širinu apsorpcije BCM-95 u odnosu na kurkumu. Bioraspoloživost kurkumina BCM-95 7,8 puta je veća od kurkume.

Prostate Health

 • Medical Journal - Integrative Cancer Therapy
 • Year - 2010; 9(2):186-96
 • Authors - Katz, et al.

ProstaCaid mješavina vitamina minerala i biljnih ekstrakata čiji je glavni sastojak BCM-95 poazao je inhibirajuća svojstva na mišje i ljudske AD i AI stanice raka prostate. Duža upotreba pokazala je efekt smanjivanja tumorskih nakupina.

Zdravlje dojki

 • Medical Journal - Integrative Cancer Therapies
 • Year - 2011; 10(2):192-20
 • Authors - Jiang, et al.

Studija je procjenjivala učinkovitost dodatka prehrani BreastDefend čiji je glavni sastojak BCM-95. Zaključeno je da inhibira proliferaciju i invazivno ponašanje MDA-MB-231 stanica in vitro.

Zdravlje jetre

Panel prezentacija na IPSCON 44. godišnjoj konferenciji indijskog društva farmakologa 2011. Ispitivala je hepatoprotektivno djelovanje kombinacije Phyllanthus niruri i BCM95 protiv CCl4 inducirane hepatotoksičnosti. Kombinacija Phyllanthus niruri + BCM95 ekstrakata pokazala značajna hepatoprotectivna svojstva protiv CCl4 izazvanog oštećenja jetre.

In vitro studije sa BCM-95

 • Medical Journal - PLOS One
 • Year - 2014; 9(1):1-11
 • Authors - Shakibael, et al.

Ova in vitro studija je koristila 3D kulture tumora, koje u većoj mjeri oponašaju kako se proces replikacije stanica događa u tijelu od drugih konvencionalnih in vitro modela kulture stanica. Kultura je obrađena s Fluorouracil (5-FU) koji je kemoterapijsko sredstvo koje se koristi za kolorektalni karcinom s BCM-95 kurkuminom ili s kombinacijom 5-FU i 95 BCM-kurkumin. Najbolji rezultati u zaustavljanju rasta tumora dobiveni su kada je Kurkumin korišten kao predobrada prije kemoterapije. Dodavanjem Kurkumina BCM-95 znatno je smanjena doza 5 FU potrebna da inhibira rast stanica raka a matične stanice raka izgubile su otpornost na i liječenje kemoterapijom.

NAPOMENA:

* Ovaj sadržaj nema namjeru dijagnosticiranja ili liječenja bolest već prenosi informacije obajavljene u prestižnim znanstvenim publikacijama i časopisima i služi isključivo u informativne svrhe. Sastojci proizvoda i sam proizvod nema od strane EFSA odobrene zdravstvene tvrdnje . Ništa od napisanog ne predstavlja niti se treba shvatiti kao zdravstveni savjet.

PODIJELITE OVO
  O proizvodima - Sve