Sindrom iritabilnog crijeva Objavljeno: 14. 12. 2017 - 12:18

Poznata  Hipokratova izreka: "sve bolesti počinju u crijevima" danas ima više težine nego ikad zahvaljujući rastućem razumijevanju crijevnog mikrobioma.

Crijevni mikrobiom odnosi se na crijevne bakterije i crijevne gljivice koje žive u našim crijevima. Broj i omjer dobrih i loših bakterija u crijevima usko je povezan sa prevencijom nastanka kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, nekih karcinoma, imunitetom, pretilošću i životnim vijekom.

 

Stdija: Uloga djelomično hidrolizirane guar gume u liječenju sindroma iritabilnog crijeva. Giannini EG1, Mansi C, Dulbecco P, Savarino V. PMID:16413751

 

Sindrom iritabilnog crijeva (SIC) najčešći je gastrointestinalni funkcionalni poremećaj u svijetu. Zdravstvena kvaliteta života često je smanjena u bolesnika s IBS. Patofiziološki mehanizmi na kojima se temelji IBS ostaju slabo definirani. Terapijski pristup bolesnicima s IBS temelji se na simptomima, a vlakna mogu igrati važnu ulogu u liječenju. Među različitim vrstama vlakana, topljiva, ne-gelerirajuća vlakna, koja se lako otapaju u vodi, izgledaju kao obećavajuća opcija za liječenje SIC-a. Djelomično hidrolizirana guar guma (PHGG) je u vodi topljivo, ne-gelirajuće vlakno koje je u kliničkim studijama iskazalo terapeutsko djelovanje kod pacijenata sa SIC-om. U kliničkim ispitivanjima, PHGG je smanjila abdominalnu bol i simptome kod  SIC sa prevladavajućom konstipacijom  kao i sa prevladavajućim proljevom. Poboljšanje kvalitete života zabilježeno je u bolesnika s IBS tijekom i nakon liječenja sa PHGG. Štoviše,  PHGG ima i prebiotička svojstva jer povećava količinu masnih kiselina kratkog lanca u crijevima i povećava broj dobrih bakterija Lactobacilli i Bifidobacteria.

SUNFIBER djelomično hidrolizirana gurar guma je prebiotičko prehrambeno vlakno koje povećava broj Lactobacilli i Bifidobacteria. Uzimanje 6 g dnevno nakon samo 2 tjedna daje 200 000 milijardi novih Bifidobacteria.2 Uzimanje je vrlo jednostavno jer se Sunfiber može razmutiti u vodi ili pomješati sa hranom, a da pritome ne mijenja njihov okus, teksturu ili miris. 

NAPOMENA:

* Ovaj sadržaj nema namjeru dijagnosticiranja ili liječenja bolest već prenosi informacije obajavljene u prestižnim znanstvenim publikacijama i časopisima i služi isključivo u informativne svrhe. Sastojci proizvoda i sam proizvod nema od strane EFSA odobrene zdravstvene tvrdnje . Ništa od napisanog ne predstavlja niti se treba shvatiti kao zdravstveni savjet.

PODIJELITE OVO
  Zdravlje - Sve